Stichting Havelok

 

Kerngegevens

Oprichtingsdatum: 18-11-2020

KvK-nummer: 80933041

RSIN-nummer: 861856752

SBI-codes: 90011

BTW-nummer: 861856752B01

Adres: 2e Schansstraat 49B, 3025 XK, Rotterdam

Mail: info@havelok.nl

Bank:

 

Bestuur

Kees Kramer – Voorzitter

Wolter Lommerde – Penningmeester

Ellen Albers – Secretaris

 

Kernmusici

Emilio Saura Jiménez

Antonio Gutiérrez Rubio

Niels Verbeek

Niek KleinJan

 

ANBI

Stichting Havelok is in bezit van de ANBI-status. Doet u een gift aan Stichting Havelok dan krijgt u hiervoor extra belastingaftrek. Wanneer u de aftrek voor uw aangifte berekent, mag u de gift aan Stichting Havelok verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Gedetailleerde informatie over de aftrekbaarheid van uw gift vindt u op de pagina aftrekbaarheid giften aan cultuur van de belastingdienst. Voor rekenvoorbeelden van de belastingdienst met betrekking tot giften aan een culturele ANBI klik hier.

Over Havelok

Havelok is een vrijzinnige, veelbelovende speler in het rijke Nederlandse ensemble-landschap. Vanuit een basis van eigentijdse muziek trachten ze een breder veld te bespelen. De concertprogramma’s zijn verrassend, toegankelijk, virtuoos, en vaak ook beïnvloed door wereldmuziek, minimalisme, groovy ritmes en elektronica.
Er wordt gretig gezocht naar verdieping en verbreding van het repertoire door samenwerking te zoeken met andere kunstvormen/gezelschappen en het initiëren van opdrachtcomposities. Ook muziek van bekende werken voor solo piano wordt door Havelok gearrangeerd en ten gehore gebracht zodat de veelzijdigheid van slagwerk wordt getoond.
Het ensemble voelt zich geroepen om slagwerk bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Interactie met het publiek door middel van een op maat gemaakte concertquiz, bodypercussion of andere tamtam is bij concerten niet ongebruikelijk.

Havelok heeft als doel bekendheid creëren voor slagwerk in de breedste zin van het woord en nieuw publiek te bereiken door middel van het geven van concerten in verschillende speelstijlen. Het ensemble wil een aantal uiteenlopende concertprogramma’s maken waarbij Niels Verbeek, Niek KleinJan, Emilio Saura Jimenez en Antonio Guiterrez Rubio hun specialiteiten kunnen laten zien op het gebied van slagwerk. Daarnaast zullen er samenwerkingen opgezocht worden met andere kunstvormen om interessante projecten te ontwikkelen. Er wordt samenwerking met Spaanse concertlocaties gezocht waarbij Emilio en Antonio hun connecties inzetten. Concertprogramma’s worden zo gemaakt dat ze laagdrempelig zijn voor het grote publiek, maar toch vernieuwend en smaakvol zijn voor het beter getrainde oor. Op deze manier wordt getracht snel een vaste achterban op te bouwen.

Visie en missie

Stichting Havelok, gezeteld in Rotterdam, heeft ten doel:

 1. het entertainen van publiek door middel van traditionele, experimentele, nieuwe en oude muziek, al dan niet in combinatie met andere kunstvormen, waaronder begrepen (doch niet beperkt) percussie;
 2. het in verschillende samenstellingen de brede mogelijkheden van slagwerk bekendheid geven;
 3. het (doen) beheren van intellectuele- en eigendomsrechten welke direct verband houden met het hiervoor onder a en b bepaalde,

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Havelok tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • muzikale evenementen te organiseren en uit te voeren
 • een brede diversiteit van concertprogramma’s te ontwikkelen
 • educatieve projecten op te starten
 • vernieuwend repertoire te ontdekken
 • podiumpresentaties te geven
 • het ontwikkelen van bestaande en vernieuwende vormen van interactie met het publiek

 

Beloningsbeleid

Stichting Havelok heeft niet ten doel het maken van winst.

Stichting Havelok dient met de verwezenlijking van haar doel het algemeen belang en streeft ernaar te kwalificeren als een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een regeling die daarvoor in de plaats treedt.

Stichting Havelok mag geen uitkeringen doen aan oprichters of bestuurders, noch aan leden van een ander orgaan van de stichting.

Voor de statuten van Stichting Havelok, klik hier.

 

De wijze van verwerving van inkomsten

Het vermogen van Stichting Havelok zal worden gevormd door:

 1. subsidies en bijdragen;
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 3. het ontplooien van commerciële activiteiten ter verwerving van (financiële) middelen;
 4. alle andere verkrijgingen en baten.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Stichting Havelok zal haar vermogen in redelijkheid zoveel mogelijk besteden overeenkomstig haar doelstelling en streeft ernaar om niet meer vermogen aan te houden dan redelijkerwijze nodig is om de continuïteit van de stichting te waarborgen.

Stichting Havelok kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Uitgeoefende activiteiten (projecten, activiteiten, fondsenwerving)

2021

22-03 Opnames Sounds of Africa

Sounds of Africa programma:

– 05-03 Concert Het Punt Rotterdam i.s.m. Vluchtelingenwerk Twenterand GEANNULEERD

– 06-03 Concert Batavierhuis i.s.m. Humanitas Rotterdam GEANNULEERD

– 07-03 Heerenlogement Beusichem GEANNULEERD

12-02 Optreden Radio 4 Corona Foyer Ochtend van 4

01-02 Voltooiing script voor kindervoorstelling “Tom & de magische trommel”

08-01 Fondsaanvraag Fonds Podiumkunsten compositieopdracht Florian Magnus Maier

17-01 Optreden Podium Witteman NPO2

2020

Glass on Wood programma:

– 23-12 Concert Batavierhuis Rotterdam GEANNULEERD

– 22-12 Opnames ClassicNL Batavierhuis Rotterdam

– 21-12 Concert Laurenskerk Rotterdam GEANNULEERD

– 20-12 Concert Ontmoetingskerk Vriezenveen GEANNULEERD

– 18-12 Concert TAC Eindhoven GEANNULEERD

06-12 Opnames Promo video voor “De Hoge Noot”

12-11 Lunchconcert in Muziekgebouw Eindhoven op TROMP International Percussion Competition

26-08 Concert Batavierhuis Rotterdam

X